2018-02-11

Det handler om resultat. Slik er det bare!

Det handler om resultat. Slik er det bare

Det handler om resultat. Slik er det bare!

Til syvende og sist så vil alt en virksomhet foretar seg sentrere rundt denne enkle målsettingen. Resultat. Det er basert på nettopp dette prinsippet at vi har utformet vår tjeneste.

Det er ingen egenverdi for en bedrift i å synes øverst på Google, det er derimot effekten av å synes øverst på Google som kan utgjøre en forskjell for virksomheter som driver et aktivt arbeid med søkemotoroptimalisering. Selvsagt er rangering på søkeord en viktig indikator på hvordan man som leverandør lykkes med SEO-arbeidet, men det gir langt ifra et fullstendig bilde over om man har en fremgangsrik ROI eller ikke.

Mer hensiktsmessig er det å måle effekter og resultater i form av trafikk og konverteringer.

Utvalgte KPI’er

Her er noen av de KPI’ene (Key Performance Indicators) som vi anbefaler å anvende som supplement til hvordan man posisjonerer seg i den organiske flyten når man måler sin framgang med SEO.

 • Unike besøkende
 • Besøk/ tilbakevendende besøkende
 • Sidevisninger (hvor mange sider en besøkende er innom i løpet av en økt)
 • Hvor lenge de forblir på siden, i gjennomsnitt (sesjonslengde)
 • Kjøp i nettbutikk
 • Påmeldinger til arrangementer
 • Innkommende e-post
 • Antall aktive leads som f.eks. fyller ut et kontaktskjema
 • Hastigheten på siden målt i millisekunder
 • Trafikk-kilder (hvor de besøkende kommer ifra)
 • Andel mobilbrukere
 • Varemerkesøk
 • Andel som tegner seg på nyhetsbrev / følger siden
 • CTR (Click through rate) eller Klikkfrekvens – Antall klikk delt på antall visninger i søkeresultatet. Denne statistikken finner du i Google Search Console

Vår anbefaling! Når nye kontakter henvender seg på telefon, mail, melder seg på arrangementer / abonnerer på nyhetsbrev – får dere anledning, spør disse hvordan de har fått kjennskap til dere. Det er en av de raskeste og enkleste måtene å få en indikasjon på hvilket resultat SEO-arbeidet gir dere. Naturligvis holder det ikke å kun måle KPI’er; en må også kunne analysere og dra konklusjoner ut ifra dataene.

På Brandson holder vi en månedlig kommunikasjon med våre kunder der vi, i tillegg til å levere en rapport over søkeordenes posisjonering, også rapporterer effektene av SEO-arbeidet.